top of page
726A0109.JPG

Nawozy organiczne

dla upraw organicznych i zrównoważonych

Cechy:

100% węgla aktywnego

Wysoka zdolność do wymiany kationów (CEC), takich jak Ca, K, Mg

Naturalna pożywka dla mikroorganizmów w formie melasy

Innowacyjny na skalę światową ustandaryzowany produkt (w oparciu o wyniki akredytacji)

Innowacyjny nawóz w formie granulowanej (nie płynnej) (oparty na badaniach i rozwoju)

Drastyczna redukcja kosztów i uniknięcie strat dzięki precyzyjnej aplikacji w bliskim sąsiedztwie nasion.

Oszczędność wody - redukcja środków agrotechnicznych

Wyższa retencja gleby już po jednym zastosowaniu

Wysoka precyzja aplikacji nawozów (100% redukcji strat) w oparciu o naszą opatentowaną technikę aplikacji.

Tworzenie bioróżnorodności gleby

Redukcja emisji CO2

Wysoka redukcja emisji o 100% poprzez eliminację stosowania CaCO3 w rolnictwie

Produkt w sprzedaży

726A1845a.png
bottom of page