top of page

Przejdź do zrównoważonej przyszłości

Innowacyjny na skalę światową nawóz organiczny AgriQultura, oparty jest na biowęglu zaszczepionym starannie wyselekcjonowanymi mikroorganizmami (ryzobakteriami wspomagającymi wzrost roślin PGPR). Innowacja obejmuje metodę dostarczania granulowanego nawozu do gleby.

Unikalna kompozycja w formie granulatu zapewnia wzrost pojemności wodnej gleby, poprawę biologicznej żyzności gleby, wykazuje silne działanie fitosanitarne, dostarcza 100% organicznego węgla aktywnego. Poprawia odporność roślin na czynniki stresowe, np. suszę, poprawia odżywienie roślin, a także wykazuje najwyższą zdolność sekwestracji CO2 w glebie.

Lepiej dla rolników, lepiej dla planety

Rolnictwo oparte na nauce

AgriQultura odpowiada na cele European Green Deal & „FARM TO FORK strategy”, związana z redukcją chemicznych pestycydów i nawozów o 50% do 2030 roku oraz zwiększeniem powierzchni upraw ekologicznych

Technologie nowej generacji

AgriQultura  oznacza niższe koszty produkcji rolnej w wyniku wyeliminowania lub ograniczenia nawożenia syntetycznego i zastosowania pestycydów

AgriQultura to możliwość uzyskania roślin niezanieczyszczonych środkami chemicznymi

AgriQultura oznacza odzyskiwanie różnorodności biologicznej

Kamienie milowe

Przewiń, aby poznać podróż naszej firmy

2017 Q1

Zaprojektowano skład bio-nawozu

2018 Q2

Otrzymano preparat nawozowy o określonym składzie i właściwościach fizykochemicznych

2017 Q3

Wyselekcjonowano mikroorganizmy o najlepszych predyspozycjach

2018 Q3

Opracowano metodę wytwarzania nawozów w skali laboratoryjnej

Ostatnie wiadomości

bottom of page